Η καταχώρηση των αγγελιών στο uzed.gr είναι δωρεάν. Όμως μπορείτε να προβάλλετε περισσότερο τις αγγελίες σας είτε με την εμφάνισή τους στην κορυφή της λίστας είτε ως προτεινόμενες ή και τα δύο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πακέτα προβολής που προσφέρουμε.

Προσφορές προβολής για 4 ημέρες

Προτεινόμενο

€0,75
  • Με 0,75€ η αγγελία σας θα εμφανίζεται ως προτεινόμενη για 4 ημέρες.

Κορυφαίο

€1,00
  • Με 1€ η αγγελία σας θα εμφανίζεται στην αρχή* της λίστας για 4 ημέρες.

Προτεινόμενο και κορυφαίο

€1,50
  • Με 1,5€ η αγγελία σας θα εμφανίζεται ως προτεινόμενη στην αρχή* της λίστας για 4 ημέρες.

Προσφορές προβολής για 10 ημέρες

Προτεινόμενο

€1,50
  • Με 1,5€ η αγγελία σας θα εμφανίζεται ως προτεινόμενη για 10 ημέρες.

Κορυφαίο

€2,00
  • Με 2€ η αγγελία σας θα εμφανίζεται στην αρχή* της λίστας για 10 ημέρες.

Προτεινόμενο και κορυφαίο

€3,00
  • Με 3€ η αγγελία σας θα εμφανίζεται ως προτεινόμενη στην αρχή* της λίστας για 10 ημέρες.

*Η αγγελία σας θα εμφανίζεται αρχή της λίστας, στην κορυφή, με χρονολογική σειρά. Πρώτες θα εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες κορυφαίες αγγελίες.

 Η επιλογή της προβολής εμφανιστεί μετά την καταχώρηση της αγγελίας σας.